Visuotinis MB klubo narių susirinkimas 2016

0 Comments

MB klubas informuoja, kad 2016 m. vasario 27 d. Vilniuje įvyks visuotinis MB klubo narių susirinkimas.

Susitinkame 2016 m. vasario 27 d., 11 val. prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros. MB klubo visuotinis narių susirinkimas prasidės ekskursija Lietuvos Respublikos Prezidentūroje ir Vilniaus universitete, po ekskursijos vyksime papietauti, kur prie pietų stalo aptarsime ir balsuosime žemiau nurodytais darbotvarkės klausimais:

MB klubo visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimai:

  1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo;
  2. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai;
  3. Dėl metinės veiklos ataskaitos patvirtinimo;
  4. Dėl metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo;
  5. Dėl Valdybos narių išrinkimo (5 nariai);
  6. Dėl MB klubo reorganizacijos iniciavimo ir tvarkos nustatymo;
  7. Dėl naujos MB klubo įstatų redakcijos;

Negalintį dalyvauti MB klubo narį galį atstovauti įgaliotas atstovas (būtina turėti įgaliojimą) arba balsuoti raštu, biuletenį pateikiant iki susirinkimo pradžios (balsavimo raštu biuletenį galima gauti pateikus prašymą adresu info@mbclub.lt arba MB klubas buveinės adresu Savanorių pr. 16, Vilniuje). Su visuotinio narių susirinkimo medžiaga galima susipažinti įstatuose nustatyta tvarka.

Primename, kad nario mokesčio iki susirinkimo dienos nesusimokėjusių MB klubo narių narystė MB klube stabdoma ir jie balsuoti MB klubo narių susirinkime neturės teisės.

MB klubo prezidentas Apolinaras Čepulis

2016-01-26

Related Posts