Visuotinis MB klubo narių susirinkimas 2017

0 Comments

MB klubas informuoja, kad 2017 m. vasario 25 d. įvyks

Susitinkame 2017 m. vasario 25 d., MB klubo visuotinis narių
susirinkimas prasidės Pakruojo dvare 12:30, kur aptarsime praėjusiu metų
veiklos rezultatus. Susirinkimo metu bus patvirtinta metinės
finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos, bus aptarti planuojami
šių metų sezono renginiai.

Negalintį dalyvauti MB klubo narį galį atstovauti įgaliotas atstovas
(būtina turėti įgaliojimą) arba balsuoti raštu, biuletenį pateikiant
iki susirinkimo pradžios (balsavimo raštu biuletenį galima gauti
pateikus prašymą adresu info@mbclub.lt arba MB klubas buveinės adresu
Savanorių pr. 16, Vilniuje). Su visuotinio narių susirinkimo medžiaga
galima susipažinti įstatuose nustatyta tvarka.

Primename, kad nario mokesčio iki susirinkimo dienos nesusimokėjusių
MB klubo narių narystė MB klube stabdoma ir jie balsuoti MB klubo
narių susirinkime neturės teisės.

MB klubo prezidentas Apolinaras Čepulis

Related Posts