VISUOTINIS MB KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS 2018

0 Comments

MB klubas informuoja, kad 2018 m. vasario 24 d. Šiauliuose įvyks visuotinis MB klubo narių susirinkimas.

Susitinkame 2018 m. vasario 24 d., 8.00 val. Vilniuje prie „RIMI Šiaurės miestelis” ir išvykstame link Šiaulių 10.00 val. trumpam užsukdami į Panevėžį prie PC „Babilonas”. MB klubo visuotinis narių susirinkimas prasidės Šiauliuose 11.00 val. kultūrine programa, o 14.00 val. susirinkime aptarsime ir balsuosime žemiau nurodytais darbotvarkės klausimais:

MB klubo visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimai:

Dėl darbotvarkės patvirtinimo;
Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai;
Klubo prezidento rinkimai;
Dėl metinės veiklos ataskaitos patvirtinimo;
Dėl metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo;
Dėl Valdybos narių išrinkimo (5 nariai);
Dėl naujos MB klubo įstatų redakcijos.

Negalintį dalyvauti MB klubo narį galį atstovauti įgaliotas atstovas (būtina turėti įgaliojimą) arba balsuoti raštu, biuletenį pateikiant iki susirinkimo pradžios (balsavimo raštu biuletenį galima gauti pateikus prašymą adresu info@mbclub.lt arba MB klubas buveinės adresu Savanorių pr. 16, Vilniuje). Su visuotinio narių susirinkimo medžiaga galima susipažinti įstatuose nustatyta tvarka.

Primename, kad nario mokesčio iki susirinkimo dienos nesusimokėjusių MB klubo narių narystė MB klube stabdoma ir jie balsuoti MB klubo narių susirinkime neturės teisės.

MB klubo prezidentas Apolinaras Čepulis

Related Posts