2020 m. vasario 29 d. Birštono mieste įvyks visuotinis MB klubo narių susirinkimas

0 Comments

MB klubas informuoja, kad 2020 m. vasario 29 d. Birštono mieste įvyks visuotinis MB klubo narių susirinkimas.

 
Susitinkame 2020 m. vasario 29 d., 8.00 val. Vilniuje prie „RIMI Šiaurės miestelis“ ir išvykstame link Stakliškių, ten nuo 10.00 val. vyks kultūrinė programa. 
12.00 val. Išvykimas į Birštoną. 
13.00 val. Birštone bus rengiamas MB klubo visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime aptarsime ir balsuosime žemiau nurodytais darbotvarkės klausimais:
15.00 val. Ekskursija po Birštono miestą.
17.00 val. Kelionė į Vilnių. 
 
 
MB klubo visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimai:
 
Dėl darbotvarkės patvirtinimo;
Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai;
Klubo prezidento rinkimai;
Dėl metinės veiklos ataskaitos patvirtinimo;
Dėl metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo;
Dėl Valdybos narių išrinkimo (5 nariai);
Klubo prezidento rinkimai;
2020 m. Klubo renginių plano patvirtinimas. 
 
 
 
Negalintį dalyvauti MB klubo narį galį atstovauti įgaliotas atstovas (būtina turėti įgaliojimą) arba balsuoti raštu, biuletenį pateikiant iki susirinkimo pradžios (balsavimo raštu biuletenį galima gauti pateikus prašymą adresu info@mbclub.lt arba MB klubas buveinės adresu Savanorių pr. 16, Vilniuje). Su visuotinio narių susirinkimo medžiaga galima susipažinti įstatuose nustatyta tvarka.
 
Primename, kad nario mokesčio iki susirinkimo dienos nesusimokėjusių MB klubo narių narystė MB klube stabdoma ir jie balsuoti MB klubo narių susirinkime neturės teisės.
 
MB klubo prezidentas Edvinas Stimburys 

Related Posts