2023 m. Kovo 11 d. ĮVYKS VISUOTINIS MB KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

0 Comments

MB klubas informuoja, kad 2023 m. kovo 11 d. įvyks visuotinis MB klubo narių susirinkimas. Žemiau pateikiame šio susirinkimo planą.

Susitinkame 2023 m. kovo 11 d., 6.30-7.00 val. Vilniuje prie „RIMI Šiaurės miestelis“ Žirmūnų g. 64

7.00 – išvažiuojame iš Vilniaus (Žirmūnų g. 64, Rimi)

9.00 – Sustojimas – Panevėžys PC Babilonas

11.00 – Ekskursija technikos muziejuje – Bauskė, Latvija

13.00 – Ekskursija Rundalės pilyje

14.30 – Pietūs (Ataskaitinis susirinkimas)

17.00 – Išvažiuojame link Lietuvos

 

MB klubo visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimai:

  • Dėl darbotvarkės patvirtinimo;
  • Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai;
  • Dėl metinės veiklos ataskaitos patvirtinimo;
  • Dėl metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo;
  • 2023 m. Klubo renginių plano patvirtinimas.

 

Svarbi informacija dalyviams

Negalintį dalyvauti MB klubo narį galį atstovauti įgaliotas atstovas (būtina turėti įgaliojimą) arba balsuoti raštu, biuletenį pateikiant iki susirinkimo pradžios (balsavimo raštu biuletenį galima gauti pateikus prašymą adresu info@mbclub.lt arba MB klubas buveinės adresu Savanorių pr. 16, Vilniuje). Su visuotinio narių susirinkimo medžiaga galima susipažinti įstatuose nustatyta tvarka.

Primename, kad nario mokesčio iki susirinkimo dienos nesusimokėjusių MB klubo narių narystė MB klube stabdoma ir jie balsuoti MB klubo narių susirinkime neturės teisės.

MB klubo prezidentas Pavel Baranovski

Related Posts